Црква Свети Никола - Крушево, фотографија

Распоред на предавањата по умилителните вечерни богослужби, во неделите на Светата Четириесетница

Р А С П О Р Е Д на предавањата по умилителните вечерни богослужби во неделите на Светата Четириесетница во […]

Распоред на предавањата по умилителните вечерни богослужби, во неделите на Светата Четириесетница Read More »