Второто предавање по втората умилителна Вечерна во Светата Четириесетница

  Второто предавање по втората умилителна Вечерна во Светата Четириесетница го одржа презвитерот Предраг Поповиќ, од браничевската епархија, на тема: „Невидлива борба”.

Scroll to Top