Четвртото предавање по петтата умилителна Вечерна во Светата Четириесетница

  Четвртото предавање по петтата умилителна Вечерна во Светата Четириесетница го одржаа презвитерот Милан Ѓорѓевиќ, проф. на Богословскиот факултет во Скопје и презвитерата Ана Ѓорѓевиќ, доктор на психологија, на тема: „Семејниот живот како подвиг”.

Scroll to Top